Ecologisch bouwen

" It's time to turn the page "

Duurzaam bouwen met ecologische materialen

Bouwen is steeds een evenwichtsoefening. Met de strengere regelgeving maakt energiezuinigheid daar een almaar nadrukkelijker deel van uit. Maar ook de ecologische voetafdruk komt steeds meer op de voorgrond. Een gebouw moet decennialang meegaan en voorzien worden op veranderingen op lange termijn, op de noden en ambities van de gebruikers, zowel de huidige als de toekomstige. Want enkel als een gebouw blijvend gewaardeerd wordt, kan het blijven bestaan. En zo is duurzaam bouwen en ecologisch bouwen toekomstgericht bouwen.

In de Scandinavische landen wordt 90% van de woningen in houtbouw gerealiseerd. Ook in ons land zijn houten woningen aan een opmars bezig. Dat komt niet alleen door de toenemende belangstelling voor hout.
In vergelijking met de traditionele manier van bouwen heeft houtbouw een aantal belangrijke voordelen:

  • ecologische voetafdruk
  • snelheid van uitvoering
  • droge bouwmethode
  • en het gemak om uitstekend te isoleren