Algemene isolatietermen

wegwijs in de verschillende isolatietermen

Isolatie: algemene termen

Door je woning in te pakken met isolatie zorg je ervoor dat kostbare warmte niet naar buiten kan ontsnappen. Op warme zomerdagen zorgt thermische isolatie er trouwens ook voor dat het binnen lekker koel blijft terwijl buiten de zon brandt.
Het EPB (energiebesparingsbesluit) stelt eisen aan de thermische isolatie van woningen, dit om zo zuinig mogelijk om te gaan met energie. Dat EPB staat vol isolatietermen die voor niet-ingewijden soms moeilijk te begrijpen zijn. Om je daarbij een handje te helpen, geven we even een overzicht mee van wat al die R-waarden, U-waarden, K-waarden inhouden, en wat de Lambdawaarde precies is.

De K-waarde

Om te beginnen stellen we je de K-waarde voor.
Deze geeft het algemene isolatieniveau van een woning aan. Deze waarde moet zo laag mogelijk zijn: een lage K-waarde betekent namelijk dat je woning beschikt over een hoog isolatieniveau. De K-waarde wordt berekend aan de hand van de U-waarde van de verschillende bouwdelen en ook de compactheid van het gebouw speelt een belangrijke rol.

U-waarde

Onze volgende deelnemer is de U-waarde. Deze geeft de isolatiewaarde aan van een bepaald constructieonderdeel van een woning zoals het dak, de vloeren of de buitenmuren. De U-waarde geeft weer hoeveel warmte er verloren gaat per m2. De U-waarde wordt uitgedrukt in W/m2K en moet best zo laag mogelijk zijn. Een lage U-waarde betekent namelijk dat er weinig warmte verloren gaat.
We hebben bij WoodVille deze onderverdeling voor u zo overzichtelijk gemaakt in het aanbod van onze woningen.

R-waarde

De derde term die we je presenteren is de R-waarde. Deze drukt de warmteweerstand van een isolatiemateriaal uit, ofwel hoe goed het islatiemateriaal de warmte tegenhoudt. Hoe hoger de R-waarde, des te meer warmte het isolatiemateriaal tegenhoudt en des te beter het dus isoleert.

Lambdawaarde

Als laatste introduceren we de lambda-waarde. Deze exotisch klinkende term staat voor hoe goed isolatiemateriaal warmte geleidt.
Deze warmtegeleidingscoëfficient wordt net als de U-waarde uitgedrukt in W/m2K en is afhankelijk van de temperatuur, de dichtheid en het vochtgehalte. Isolatiematerialen met een lage lambdawaarde laten weinig warmte door en isoleren daarom beter dan isolatiematerialen met een hoge lambdawaarde.

Isolatiemateriaal Afkorting Lambdawaarde W/m2K
Glaswol MW 0,032 tot 0,040
Rotswol MW 0,035 tot 0,042
Cellenglas CG 0,042 tot 0,050
Geëxpandeerd polystyreenschuim EPS 0,033 tot 0,042
Geëxtrudeerd polystyreenschuim XPS 0,029 tot 0,038
Polyurethaanschuim PUR 0,023 tot 0,032
Polyisocyanuraat PIR 0,023 tot 0,032
Fenolformadehydeschuim, resolschuim PF 0,021 tot 0,028