Houtbouw

" become a tree hugger "

Hout is meer dan ooit in opmars

Het is een natuurlijk materiaal dat nauw aansluit bij onze huidige hang naar authenticiteit. Hout leeft, voelt warm aan en heeft een vintage look. In deze vluchtige digitale tijden grijpen we massaal terug naar tastbare, ambachtelijke en solide voorwerpen

Waarom is bouwen met hout ecologisch bouwen ?
Woodville Design Ecologisch Bouwen Met Duurzame Materialen

Hout is één van de weinige hernieuwbare grondstoffen. Een bos kan je weer aanplanten of op een natuurlijke manier verjongen. Hout heeft bovendien een geringe milieubelasting zowel tijdens de productie als in de gebruik- en afvalfase.
Hout is een natuurlijk materiaal dat relatief weinig energie vereist om te verwerken. Mits ecologisch verantwoord bosbeheer (dat je kan herkennen aan het FSC-label)
Voor de productie van een houten ligger is vijf maal minder energie nodig dan voor de productie van een betonbalk met vergelijkbare technische eigenschappen. Op het einde van hun levenscyclus kunnen houten geraamtes en zware planken gemakkelijk worden hergebruikt. Nadien kunnen ze worden gerecycleerd tot bijvoorbeeld spaanplaat. Houtresten kunnen worden gecomposteerd of kunnen dienen als energiebron.

Vermindert de CO2-uitstoot 

Hout is een natuurlijk materiaal dat door bomen wordt aangemaakt op basis van water, CO2 en zon. Het meeste hout bestaat uit 50% koolstofdioxide, 42% zuurstof, 6% waterstof, 1% stikstof en 1% diverse elementen. In hout wordt de CO2 uit de lucht gedurende lange tijd opgeslagen in vaste vorm, waardoor het broeikaseffect wordt afgeremd. Gemiddeld slaat 1 m³ hout 0,9 ton koolstofdioxide op.

Woodville Design Ecologisch Bouwen Vermindering CO2 uitstoot

Daarnaast speelt het zogenaamde substitutie-effect: er kan nog eens 1,1 ton extra koolstofdioxide- uitstoot worden bespaard door hout te gebruiken in plaats van materialen zoals beton of plastiek. Elke kubieke meter hout in plaats van materialen die voor hun productie fossiele energie verbruiken, kan in totaal dus ongeveer 2 ton CO2 besparen.

De opbouw van een houten woning.

De basis verschilt niet zoveel van de klassieke woningbouw. Zo worden de funderingen bij houtbouw op traditionele wijze gebouwd, maar kan je eventueel wel besparen op de funderingen, welke afhangt van de afwerking. Gebeurt de buitenafwerking in hout dan moeten de funderingen minder draagkrachtig zijn.

Voordelen van houtbouw
  • Een groot voordeel van houtbouw is de korte bouwtermijn. Alle stukken worden op maat gemaakt in onze fabrieken, dus tijdens die periode kan het weer geen roet in het eten strooien.
  • Dat hout een vrij makkelijk verwerkbaar materiaal is verstrekt dit voordeel alleen maar. Het optrekken van een houtbouw duurt dan ook slechts een paar dagen en omdat het materiaal in mindere mate weersgevoelig is, vallen eventuele weersverletdagen met de daarbij horende bouwvertragingen nagenoeg weg.
  • Bovendien wordt er geen water gebruikt bij de opbouw zodat je geen rekening moet houden met bouwvocht en sneller kan overgaan tot de afwerking. Door die snelle opbouw en afwerking kan je enkele maanden huur uitsparen in vergelijking met een traditioneel bouwproject.
  • Een andere troef is dat houtbouw zowat elke mogelijke bouwstijl aankan, omdat er (bijna) geen architecturale beperkingen zijn.
  • In combinatie met een goede isolatie bekomt men in een houtbouw bijzonder goede thermische isolerende eigenschappen waarmee je fiks kunt besparen op je energierekening.
  • Aangenaam: een houten huis is koel in de zomer en warm in de winter en zorgt zo voor aangename temperaturen en dus een hoog thermisch comfort.
  • Geluidsdempend: hout heeft een groot absorptievermogen van hoge tonen en zorgt zo voor een goed akoestisch comfort.
  • Minder verwarming volstaat: De wanden van een houtconstructie kunnen veel gemakkelijker een veel hogere isolatiewaarde bereiken dan een traditionele, geïsoleerde spouwmuur van dezelfde dikte. Dit komt doordat de structuur zelf met isolatie gevuld wordt en hout op zich een betere warmteweerstand heeft dan ‘koude’ materialen zoals baksteen, kalkzandsteen, enz. Een muur in houtbouw met stijlen van 38×140 mm, geïsoleerd met 14 cm minerale wol, en met een buitenspouwblad in metselwerk heeft een totale dikte van ongeveer 30 cm en een warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) van ongeveer 0,25 W/m²K. Een traditionele, geïsoleerde spouwmuur in metselwerk heeft bij eenzelfde muurdikte een U-waarde die ongeveer dubbel zo hoog is. De U-waarde staat voor het warmteverlies per vierkante meter, hoe lager deze is hoe beter. Een lage U-waarde betekent namelijk dat er weinig warmte verloren gaat.
  • Een goede isolatie betekent niet alleen een besparing van energie, maar vooral een behaaglijk woonklimaat. Door de geringe geleidbaarheid is er bijna geen verschil in temperatuur tussen het wandoppervlak en de omgeving.
  • Lange levensduur: mits een goede preventieve behandeling gaat een houten huis even lang mee gaan als een huis in baksteen of beton. Je hoeft niet bang te zijn dat hout van een houten woning snel zal worden aangetast. Alvorens men met het bouwen begint wordt het hout namelijk behandeld om zo de natuurlijke weerstand te versterken.
Brandveiligheid

Vaak denkt men dat brandveiligheid een struikelblok is bij boutbouw. Niets is minder waar, want in de praktijk voldoen houten woningen prima aan alle eisen om brandveilig te zijn. Het hout krijgt namelijk een speciale behandeling dat de vuurvastheid verbetert, en daar bovenop zal het materiaal bekleed worden met brandwerende materialen.
Vuurvast: je wist het misschien niet maar hout is vuurvast. Hout is namelijk beter bestand tegen vuur dan heel wat andere bouwmaterialen. Niet alleen wordt de constructie bekleed met brandvertragende materialen, bij brand verkoolt het hout geleidelijk en deze koollaag aan de buitenkant van het hout vormt meteen een beschermlaag voor de kern van het hout, die zo tegen verder branden bestand is.

Gezondheid

Een houten huis fungeert als een luchtvochtigheidregelaar.
Als in een houten huis de luchtvochtigheid hoger is dan wordt het teveel aan vocht geabsorbeerd door het hout. Evenzo geldt dat als de luchtvochtigheid lager is dan zal het hout vocht afgeven aan de ruimte. Door deze vochtregulerende werking ontstaat er een gelijkmatig luchtvochtigheidklimaat in het houten huis dankzij de hygroscopische werking van het hout.

De vochtregulering is een zeer belangrijke factor voor de gezondheid. Is een omgeving te droog dan kan dit leiden tot diverse klachten maar evengoed zal ook een te vochtige omgeving leiden tot klachten. Het blijkt dat in noordelijke landen er juist veel minder reuma is terwijl het daar juist veel kouder is. Maar veel mensen wonen daar in houten huizen met een gezond leefklimaat. (In de Scandinavische landen wordt 90% van de woningen in houtbouw gerealiseerd)

Kortom, wonen in een houten huis is zo gek nog niet. Zeker niet voor uw gezondheid.